Cafetería BonDia en la plaza de Les Fontetes 

La Massana. ANDORRA

Superficie construida: 189,89 m2.

Obra: 2008.