Naves en la zona industrial Teixidó

La Massana. ANDORRA

Superficie de parcela Nord Andorra: 784,88 m2 / Superficie construida: 491,88 m2.

Superficie de parcela Casa Teixidó 1.827,41 m2 / Superficie construida 1.747,53 m2.

Obra: 2008.