PROJECTES 9S Despatx d'arquitectura i urbanisme

El despatx d’arquitectura i urbanisme PROJECTES 9S, amb seu a la Massana, Principat d'Andorra, va ser fundat el 2007 i ofereix serveis d’arquitectura, urbanisme, interiorisme, consultoria i gestió integral de projectes. 

PROJECTES 9S, compta amb un equip multidisciplinar que ha concebut i desenvolupat projectes de diversa envergadura en l’àmbit públic i privat, i disposa de la capacitat per gestionar projectes des del concepte fins a la finalització, respectant terminis i pressupostos.

En l’àmbit de l’edificació i la direcció d’obra, PROJECTES 9S ofereix serveis d’edificació d’obra nova, rehabilitació, reforma d’edificis i projectes d’interiorisme. En el vessant urbanístic, participa en la redacció i gestió de plans parcials i de reparcel·lació.

PROJECTES 9S ofereix, alhora, serveis integrals de consultoria i gestió, estudis de viabilitat, auditories de projectes, informes tècnics, taxacions i valoracions d’habitatges i terrenys, certificats d’habitabilitat i accessibilitat o divisions horitzontals, així com altres serveis d’arquitectura, entre ells, aixecament de plànols, infografia i renderitzacions.

La cartera de PROJECTES 9S inclou projectes d'arquitectura residencial d'habitatges unifamiliars, plurifamiliars, projectes de reforma, projectes d'interiorisme, projectes d'equipaments públics i privats, comercials i de restauració, així com projectes d'urbanisme.